ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

“ജൈവ പച്ചക്കറിക്കൃഷി” - സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി - 2022 മാർച്ച് 15 മുതല്‍ 19 വരെ

Tue, 22/02/2022 - 8:25am -- CTI Mannuthy
Printer-friendly versionPDF version
Notification Issued From: 
Central Training Institute
Event Date: 
Tuesday, March 15, 2022 to Saturday, March 19, 2022

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, സെൻട്രൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മണ്ണുത്തി കോവിഡ് കാലത്ത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി “ജൈവ പച്ചക്കറിക്കൃഷി” എന്ന വിഷയം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 2022 മാർച്ച് 15 മുതല്‍ 19 വരെ കർഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സൗജന്യ ഓൺലൈൻ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

 

2022 മാർച്ച് 4 ന് മുന്‍പായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഏവര്‍ക്കും പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 

രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് : https://forms.gle/HQYJ7NTqbRRFRioo6

 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

വാട്സ്ആപ്പ് : 8111844463

ഫോൺ : 0487 2371104

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019