ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Online Training Programme on Data Analysis & Hands on Training in Statistical Methods held from 18.02.2022 to 20.02.2022

List of participants attended the Online Training Programme on Data Analysis & Hands on Training in Statistical Methods

Sl. No. Name
1849 Mrs. ABHILA S R
1850 Mrs. AIRINA C K
1851 Dr. AJITH K
1852 Dr. AJITH P M
1853 Dr. AMEENA M
1854 Dr. AMMU PUNNOOSE
1855 Dr. AMRITHA V. S.
1856 Mrs. ANCY FRANCIS
1857 Mr. ANEESH KS
1858 Dr. ANITHA CHANDRAN C
1859 Mr. ANOOP R L
1860 Ms. ANUPAMA S
1861 Mrs. ARATHY BALAKRISHNAN
1862 Dr. ASISH I. EDAKKALATHUR
1863 Dr. AYISHA R
1864 Dr. BEENA R
1865 Dr. BIJI. K. R
1866 Dr. BINDHU J S
1867 Dr. CHITRA M T
1868 Mrs. CHRIS JOSEPH
1869 Dr. DEEPA THOMAS
1870 Dr. DICTO JOSE
1871 Ms. DIVYA K K
1872 Dr. DR BIJU JOSEPH
1873 Dr. DR DHANYA MK
1874 Dr. DR.B.SUMA
1875 Dr. GAYATHRI KARTHIKEYAN P
1876 Dr. GAYATHRI MOHAN
1877 Dr. HIMA V. M.
1878 Dr. JAMALUDHEEN V
1879 Mrs. JINSA NAZEEM
1880 Dr. JYOTHI SARA JACOB
1881 Mrs. JYOTHILEKSHMI S
1882 Mrs. JYOTHY NARAYANAN
1883 Dr. LEKHA M
1884 Mrs. MANJUSHA R S
1885 Dr. MINIMOL JS
1886 Mr. MOHAMED FAISAL M
1887 Mr. MUHAMMED IQBAL A
1888 Dr. NAJITHA UMMER
1889 Mrs. NEETHU PRABHAKAR
1890 Dr. NIMISHA MATHEWS
1891 Mrs. NINITHA NATH C
1892 Mrs. NISHA. N.S
1893 Mrs. NIVEDHITHA MS
1894 Mr. NIYAS P
1895 Dr. PRASANTH K
1896 Dr. P. SINDHUMOLE
1897 Mrs. PALLAVI NAIR K
1898 Dr. R. V. MANJU
1899 Dr. R.GLADIS
1900 Dr. RAJESH KALLADAN
1901 Dr. RAJI VASUDEVAN NAMBOODIRI
1902 Dr. RAJIMOL R P
1903 Ms. RAKHI R
1904 Mrs. RAZIA FATHIMA
1905 Dr. RESHMIKA P K
1906 Dr. RESHMY VIJAYARAGHAVAN
1907 Mr. SAFEER M M
1908 Dr. SANGEETHA K G
1909 Dr. SANJU BALAN
1910 Dr. SANTHOSH C
1911 Dr. SARADA S
1912 Mrs. SHAMEENA S
1913 Dr. SHEEBA REBECCA ISAAC
1914 Mrs. SHRUTHY O N
1915 Mrs. SIJI CHANDRAN
1916 Dr. SIMI ASHARAF
1917 Dr. SINDHU PV
1918 Mrs. SINDHU R V
1919 Dr. SINI THOMAS K
1920 Mr. SINISH M S
1921 Mrs. SMIJA P K
1922 Mrs. SMITHA REVI
1923 Dr. SREEDAYA
1924 Mrs. SREEJA M
1925 Dr. SREELAKSHMI K
1926 Mr. SRINIVASAN KORAPPATH
1927 Dr. SUMA DIVAKAR
1928 Mrs. SWAPNA T R
1929 Dr. THULASI V
1930 Dr. VIDHU FRANCIS PALATHINGAL
1931 Mrs. VIJAYASREE P S
1932 Mrs. ZAHIDA P.M.
1933 Dr. ESAKKIMUTHU M
Institution: 
Central Training Institute

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019