ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

Kannelakkandam kavidakkandatthi ( കന്നേലക്കണ്ടം കവിടക്കണ്ടത്തി)

English

കള പറിക്കുമ്പോള്‍ പാടുന്നത്
ഗായക സംഘം : വന്ദന ജി. , പ്രഗില്‍  പ്രകാശന്‍, ഗോകുല്‍ ജി, വൈശാഖ് സഹദേവന്‍, അനുഷ്ക പവിത്രന്‍ , സുമ മാധവന്‍, രജിത കെ.ഡി

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019