ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

One of the 100 days project of the Government of Kerala titled Horticultural therapy for the differently abled adolescents of Kasargod dist. was inaugurated by Honble Minister of Higher Education & Social Justice Dr. R. Bindhu on 19 th May 2023. The Department of Social Justice through Kerala Social Security Mission has made a continuation of the successful project which was implemented at the college of Agriculture , Vellayani with the goal of providing employment to differently-abled children of Kasargod District.

Undefined

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രില്‍ 29 മുതൽ മെയ് 2 വരെ മലബാർ മാംഗോ ഫെസ്റ്റ്- ‘മധുരം 2023’ സംഘടിപ്പിച്ചു.  ബഹു. തൃക്കരിപ്പൂർ എം.എൽ.എ ശ്രീ.എം.രാജഗോപാലൻ മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പതിനായിരത്തിൽപരം ആളുകൾ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തു.

Undefined

കൈപ്പാട് neutrimix വിപണിയിൽ :
പഴയങ്ങാടി : താവം കൈപ്പാട് സെന്റർ ഒരുക്കുന്ന കൈയ്പ്പാട് ന്യൂട്രിമിസ് വിപണന ഉദ്‌ഘാടനം ശ്രീ.എം.വിജിൻ എം.എൽ.എ നിർവഹിച്ചു. ഉത്തര മേഖല കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി ഡോ. ടി.വനജ, കണ്ണൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ എം.പ്രദീപൻ , കാസർഗോഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ ആർ. ഷീല, കള്ളിയശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.പി.ഷാജിർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 

Malayalam

            As apart of ICAR-TSP project of the College, trainings were conducted for the scheduled tribes people of Kasargod district. Two day trainings on bee keeping (Indian Bee) was conducted for 50 beneficiaries on December 23 onwards. Two Mushroom trainings were conducted for 50 beneficiaries from 7th January onwards. Another training for the tribal beneficiaries on Stingless Bee keeping was conducted on 19th, 21st of January for a total of 50 participants at Perla, Enmakaje Panchayath and at  Bedakam Panchayath.

 

Undefined

Library, College of Agriculture Padannakkad conducted One day workshop on “Introduction to Reference Management Software and e-Resources in KAU” with technical assistance from Computer Lab COA, Padannakkad, on 29th November 2022. The programme was started at 9.30AM. Dr. V P AjithaKumari, Programme Coordinator, Librarian, COA, Padannakkad, welcomed all the dignitaries and participants. Dr. Mini. P.K., Dean, COA, Padannakkad Inaugurated the program and delivered the Keynote address. The inaugural function ended with the Vote of thanks proposed by Smt.

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019