ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

RARS, Pilicode launched farmer participatory hybrid seed nut production of coconut in farmers' field on world coconut. Hon. Thrikkaripur M.L.A , Sri. M. Rajagopalan inaugurated the programme. Also did official inauguartaion of supply of hybrid coconut seedlings produced by the institute under ' KERA KERALAM SAMRUDHA KERALAM ' program of kerala government.

Undefined

കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് കൊടും വരൾ‍ച്ചയെന്ന സൂചന നൽകി മയി‍ൽക്കൂട്ടം ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും പറന്നിറങ്ങുന്നു. വനനശീകരണവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാ‍നവുമാണ് മയിലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലിറങ്ങാൻ കാരണമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ....
 

Undefined

RARS പിലിക്കോടിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച സ്റ്റാഫ് ക്ലബ്, ഓണം പൂക്കള മത്സരം നടത്തി. മൊത്തം ജീവനക്കാരെ 6 ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയാണ് മത്സരം നടത്തിയത്. RARS വികസിപ്പിച്ച വിവിധ വിള ഇനങ്ങളുടെയും നാടൻ ഇനങ്ങളുടെയും പേരാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൽകിയത്. ഗ്രൂപ്പ് പേരുകൾ - കേരസുലഭ , ആയിരംകാച്ചി, മിഥില , നിഹാര , അരുണിമ , രക്തശാലി . മത്സരത്തിൽ നിഹാര ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. അരുണിമ രണ്ടാo സ്ഥാനവും.

Undefined

On the eve of Uthradam Hon. Kalliassery MLA , Sri. M. Vijin  visited Food security Army centre  established at Cherukunnu ,Thavam under RKI project of RARS, Pilicode  along with  Malabar Kaipad farmers' society  directors , and tasted our products including  sadya made using Kaipad rice. Distributed kit having the centre products viz., Kaipad rice, Avil, Puttupodi, Pathal podi , Ariyunda, kaipad rice sweet gruel  and various organic inputs .

Undefined

കേരള പുനർ നിർമാണ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ഉത്തര മേഖല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന "യന്ത്രവത്കരണം, നെല്ല് ജനിതക സംരക്ഷണം, ജൈവ വൈവിധ്യാടിസ്‌ഥാന കൃഷി എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള കൈപ്പാട് തീരദേശ ജൈവ നെൽപാടങ്ങളുടെ സമഗ്രവികസനം" എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം, 20  ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൈപ്പാട് നെല്ലിനങ്ങളുടെ വിത്ത് ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. 

Undefined

കേരള പുനർ നിർമാണ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ഉത്തര മേഖല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന "യന്ത്രവത്കരണം, നെല്ല് ജനിതക സംരക്ഷണം, ജൈവ വൈവിധ്യാടിസ്‌ഥാന കൃഷി എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ള കൈപ്പാട് തീരദേശ ജൈവ നെൽപാടങ്ങളുടെ സമഗ്രവികസനം" എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം, ഏഴോം കൈപ്പാടിൽ ഫാം ടൂറിസത്തിന് തുടക്കമായി 

Undefined

ആദ്യം നട്ട തെങ്ങ് കുലച്ചു, കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തി:

ആദ്യതവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് വളപ്പിൽ നട്ട തെങ്ങ് നിറഞ്ഞ കായ്‌ഫലത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കാണാനെത്തി. കാസർഗോഡ് പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വികസിപ്പിച്ച "കേരശ്രീ" ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് കുല തേങ്ങയുടെ നിറവോടെ നിൽക്കുന്നത്.

2016 സെപ്തംബർ എട്ടിനാണ്, പിലിക്കോട് ഉത്തര മേഖല കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്ഥാപക ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച്,  മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തെങ്ങിൻ തൈ നട്ടത്. 

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019