ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: മലയാളം | ENGLISH

  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

News

യന്ത്രവൽകൃത ജൈവനെൽകൃഷി പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനവും, പരിശീലനം പ്രാവർത്തികമാക്കിയ കുളവയൽ പാടശേഖരത്തിൽ രണ്ടാം വിള സമയം  7 ഏക്ര സ്ഥലത്തെ യന്ത്രവൽകൃത ജൈവനെൽകൃഷി മിഷന്റെ കൊയ്ത്തുൽഘാടനവും 2021 മാർച്ച്‌ 29ന്‌ വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക്‌ ജൈവ കർഷക കൂട്ടായ്മ നിർവഹിച്ചു. അന്നേ ദിവസം രാവിലെ കിനാത്തിൽ വായനശാലയിൽ വെച്ച്‌ നടക്കുന്ന ഡോക്യൂമെന്ററി പ്രദർശനം, കാർഷിക സെമിനാർ, ഉച്ചയ്ക്ക്‌ കുളവയൽ പാടശേഖര പരിസരത്ത്‌ വെച്ച്‌ കാർഷിക പ്രദർശനം, അഗ്രോക്ളിനിക്‌ എന്നിവയും നടത്തി

 

Undefined

In a response to the 'Subiksha Keralam' call of Government of Kerala, the RARS Pilicode of Kerala Agricultural University initiated an innovative, massive participatory vegetable seed production programme lead by Sri. P.K. Retheesh, Assistant Professor (Agronomy) and Nodal Officer of Planting Material Production in association with the Open Jail and Correction Home at Cheemeni. The target fixed is production of one tonne of high yielding quality vegetable seeds by the inmates of jail under the technical supervision of the RARS on a buy back arrangement.

Undefined

International Women’s day celebration was organized at RARS Pilicode by the Internal Complaints Committee and the Staff Club on 8/3/201 at the Roof Top auditorium of RARS Pilicode. The function was presided over by Dr. T. Vanaja, Associate Director.  Dr. Vanaja spoke about how gender concept evolved over centuries and how important is our family values in protecting the dignity of women. Adv.

Undefined

Pages

Subscribe to News

Switch Language

Translations

English Arabic French German Hindi Italian Russian Spanish

Address

Kerala Agricultural University
KAU Main Campus
KAU P.O., Vellanikkara
Thrissur Kerala 680656
:+91-487-2438011
:+91-487-2438050
:+91-487-2370019